رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دو نما از شمیران دیروز و امروز

شمیران دیروز و امروز دغدغه شهرسازی، پایان دهۀ 50

در این دو نما از شمیران قدیم و جدید، امروز چه می بینیم، در قدیم شمیران در تمام فصول زیبا بود، در غروب های پاییز بوی خوشایند برگ سوزان به مشام می رسید، در هنگام غروب البته در بیشتر محلات تهران، شیرفروشی با دوچرخه در ظروف بزرگ آهنی سفید که در پشت دوچرخه قرار می گرفت و گاه با سه چرخه های بزرگ با بوقی شبیه بوق های درشکه در کوچه های خلوت شهر گذر می کرد.

سکوت محله ها در اتاق های دربسته، کنار بخاری های روشن به خوبی حس می شد و اهالی با ظروفی در دست، کنار در منتظر شیرفروش بودند.

امروز آن حیاط های بزرگ جای خود را به برج های بلندمرتبه داده و باغ های زیبای شمیران، طعمه این گسترش بی رویه شده اند.

برگرفته از کتاب آن روگاران تهران، سیاه قلم های خسرو خورشیدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100