رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکان قلیان سازی

عکس دکان قلیان سازی در معصومه(سلام الله)قم در شهر رجب المرجب 1303 افتاده است.

عکاس مخصوص اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاهی ارواحنا فداه- عکاسخانه مبارکه مدرسه دارالفنون«عبدالله قاجار» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر