رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیمیتری در حضور شاه

«شاهزاده دیمیتری»پسرعموی امپراتور روس در حضور«احمدشاه قاجار»

از چپ: «نصرت السلطنه»عموی شاه- همسر سفیر اسپانیا در تهران- «شهاب الدوله»رییس تشریفات دربار- « احمدشاه»- «نصرت الدوله فیروز»- «گراندوک دیمیتری»- «هاردینگ»سفیر بریتانیا در ایران- سفیر اسپانیا در تهران

اشتراک گذاری

ارسال نظر