رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیپلمات های خارجی

فرماندهان قزاق و دیپلمات های خارجی و چند ایرانی با یک ژنرال ناشناس خارجی

افسری که در سمت راست ژنرال ایستاده(نفر سوم از راست در ردیف اول)،«لیاخوف»است

اشتراک گذاری

ارسال نظر