رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راپرت پل خداآفرین

تلگراف اعلام ورود یک صد قزاق و چند سرکرده روسی به خداآفرین

راپرت پل خداآفرین- اداره تلگرافی دولت علیه ایران

قریب یک صد نفر قزاق و شش هفت نفر سرکرده روسی وارد شده، یک نفر رییس آنها الان در نلگرافخانه روسی است که زبان فارسی را هم خوب، نطق می کند. می گوید دولت، ما را احضار کرده و باز هم قزاق در عقبند و می رسند. به ما معلوم شده است که مجتهدین شما بنای اغتشاش را گذاشته اند. ما را برای کمک خواسته اند و در ضمن بعضی تحقیقات می کند. ناظم دیوان هم اینجاست. سخت جواب دادند که در طرف ما مطلقاً همچو خبرها نیست و تازه نداریم. می گوید پس ما را که دست نینداخته اند. روی هم رفته، ششصد نفریم. یکصد نفر اینجا و باقی در چهار فرسنگی قصبه اند.«تقی»

تاریخ ربیع الثانی 1321

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.