رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راپورت به تاریخ غره شهر شعبان 1314

راپورت به تاریخ غره شهر شعبان 1314

خدمت سرکار امیرالعظام«پالکونیک»، رییس و فرمانده بریگاد سواره قزاق اعلیحضرت اقدس همایونی روحنا فداه عرض می شود:

چندین سال است که هفتاد و دو تومان و دو هزار و پانصد دینار، شش ماهه مواجب این فدوی، به خرج دستورالعمل آذربایجان رفته، از«دیزج حاتم خان»من محالات خوی، دریافت می شد، حالا خوانین ماکو مالک شده اند، مواجب فدوی به تاخیر و تعویق می افتد. استدعا چنان که خدمت جناب جلالتماب«آقای مشیرالملک» وزیرلشکر نوشته شود که از سنه آتیه، این هفتاد و دو تومان خورده را برگشت فرموده، در جزء بوجه* بریگاد اعلیحضرت اقدس شهریاری روحنا فداه نوشته شود و خود چاکر همیشه در دارالخلافه در جزو بریگاد، مشغول به خدمت است، مواجب هم از اداره مرحمت شود. از بابت مواجب، آسوده شده، به دلگرمی مشغول خدمات شوم. امر، امر رییس بریگاد است. چاکر جان نثار«بخشعلی یاور صدر لکو»از فوج سوم مهاجرین

متن دستور«کاساکوفسکی» در حاشیه نامه

راپورت حاضر را خدمت جنای جلالتماب«آقای مشیرالملک» وزیر لشکر دولت علیه ایران، ایفاد داشته، استدعا می نماید در صورت امکان استدعای عارض را قبول فرمایید.

فرمانده بریگاد سواره قزاق-«کلنل کاساکوفسکی»

در حاشیه- به عرض رسید، فرمودند قبول نمایید.

حاشیه دیگر به خط«نظام الملک» وزیر لشکر:

جناب فخامت نصاب«آقا میرزا عباس خان لشکر نویس»سررشته دار کل، زیّد مجده، هفتاد و دو تومان کسری مواجب شخص عارض را از خرج آذربایجان برگردانده و به خواهش امیرالعظام«پالکونیک» به خرج بودجه بریگاد قزاقخانه منظور بدارند که آسوده شود. فی شهر شعبان 1314.

شرح سند: 1- مهر نویسنده نامه در ظهر سند وجود دارد.

2- این سند حاکی از آن است که در تاریخ تحریر آن، امور قزاقخانه به ترتیب تحت نظر صدراعظم، وزیرلشکر و سررشته دار کل، قرار داشته است.

*بودجه

سند و توضیح از کتاب«تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق، از کلنل دومانتوویچ تا میرپنج رضاخان سوادکوهی»-جلد اول- تالیف زنده یاد«استاد محسن میرزایی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.