رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«مظفرالدین شاه» در اواخر عمر کنار پسرانش 

از راست: «ابوالفضل میرزا عضدالسلطان» -«محمدعلی میرزا ولیعهد» -«ملک منصور میرزا شعاع السلطنه»-«حسین قلی میرزا نصرت السلطنه» – «ابوالفتح میرزا سالارالدوله»

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر