رفتن به محتوا رفتن به فوتر

روزگاری در لاله زار…

ماشین ها که مظاهر تمدنی جدید بودند، کم کم در کنار درشکه های قدیمی خیابان لاله زار، رخ نمودند! 

اشتراک گذاری

ارسال نظر