رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«ستارخان» و«باقرخان»در دوران یک ساله معروف به«استبداد صغیر» با جان فشانی های خود در برابر سپاهیان اعزامی«محمدعلی شاه»مقاومت کردند و تسلیم نشدند

پس از فتح تهران به دست اردوی شمال به رهبری«سپهسالار تنکابنی»و اردوی بختیاری به فرماندهی«سردار اسعد»و دیگر خان های بختیاری، روسها  که آذربایجان را حیاط خلوت خود می دانستند، به واسطه نفوذ گسترده«ستارخان»و«باقرخان»این دو سردار مشروطیت در تبریز، از اقامت آنان در آذربایجان، بیمناک بودند. از این  رو موجباتی را فراهم آوردند تا«ستارخان» و«باقرخان» با اطرافیان خویش به تهران بیایند. استقبالی که در تهران از آنان به عمل آمد، پرشور و بی نظیر بود. اما چندی که گذشت، میان بختیاری ها و اطرافیان«ستارخان»و«باقرخان»اختلافاتی پیش آمد و دولت تصمیم  گرفت که اطرافیان این دو سردار را خلع سلاح کند. در این ماجرا«ستارخان»مورد اصابت  گلوله قرار گرفت و پس از آن حادثه عملاً منزوی شد. «ستارخان»در سال 1293 در تهران درگذشت و در باغ  طوطی در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده  شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر