رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سردار اسعد بختیاری» بعد از سقوط«محمدعلی شاه»، نقش مهمی در سرکوب عشایر یاغی داشت و در اردوکشی«رضاخان»، مسلسل چی بود

«جعفرقلیخان»(سردار بهادر- سردار اسعد) پسر بزرگ«علیقلی خان سردار اسعد» در سال 1258 خورشیدی متولد شد. او یکی از ده تن اعضای موسس هیات مدیره و سپس هیات قضات دادگاه عالی انقلابی در سال 1327 قمری بود که پس از فتح تهران و خلع«محمدعلیشاه» کسانی مانند«مفاخر الملک»، «صنیع حضرت»، «میرزا اسماعیل خان آجودان باشی»، «میرهاشم» و «حاج شیخ فضل الله نوری» را محاکمه کرده و پس از رای به محکومیت با تنفیذ هیات مدیره، آنان را اعدام نمودند.

«سردار بهادر» پس از درگذشت پدرش، «علیقلی خان سردار اسعد» در سال 1336 هجری قمری،‌ لقب«سردار اسعد» را دریافت کرد و در سال 1338 قمری حاکم کرمان و چندی بعد، حاکم خراسان شد. پنج بار به وزارت پست و تلگراف و پنج بار نیز به وزارت جنگ رسید و در اوایل، خدمات نمایان درخشانی به«رضاخان» نمود. پس از عزل«عبدالحسین تیمورتاش»تا درجه ای جای او را نزد«رضاخان» گرفت و مقرب الخاقان شد. اما«رضاخان» به او سوءظن پیدا کرد و در اوایل آذر 1312 خورشیدی که در کابینه«محمدعلی فروغی» به سمت وزارت جنگ به همراه شاه به بابل رفته بود،‌ توقیف و به تهران آورده شد و پس از چهار ماه و اندی زندانی کشیدن در سال 1352 قمری در زندان موقت تهران با وضع بسیار فجیعی در سن 55 سالگی مسموم و مقتول گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.