رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«نصیرخان سردار جنگ»

«نصیرخان» پسر سوم«امامقلی خان حاجی ایلخانی»، برادر کوچک«امیرمفخم بختیاری» و از جمله سرداران ارشد قشون«محمدعلیشاه» بود که به جمع مشروطه خواهان پیوست.  یکی از رویدادهای مهمی که از زندگی نصیرخان در تاریخ ثبت شده، برعهده گرفتن سمت ایلخانی با حمایت بریتانیا بود. انگلیسی ها به منظور حمایت از حوزه های نفتی و ایجاد امنیت در منطقه،«نصیرخان» را که فرد مقتدری بود، برای پنج سال به سمت ایلخانی برگزیدند. او همچنین در دوره چهارم مجلس شورای ملی، به بهارستان راه یافت و نماینده بختیاری ها شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.