رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سرهنگ نیدر مایر

«سرهنگ نیدر مایر»آلمانی، رییس گروهی از جاسوسان آلمانی در ایران بود که برای ایجاد آشوب در هندوستان و افغانستان از راه ایران به افغانستان رفت و کتاب خاطراتی از خود به یادگار گذاشت. این عکس او را در لباس عشایر ایران نشان می دهد. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر