رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:« آرشاک خان»-«شعاع السلطنه»پسر«مظفرالدین شاه»- «سعدالدوله»

این عکس در نیس، جنوب فرانسه گرفته شده است 

اشتراک گذاری

ارسال نظر