رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مراسم سلام نوروز«احمدشاه»

«سید ضیاءالدین طباطبایی»در ردیف دوم پشت سر شاه ایستاده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر