رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان محمد دوم

«سلطان محمد دوم»در حال بازبینی کشتی خود و صدور فرامین لازم

برگرفته از کتاب«فائوستو زونارو، نقاش دربار عثمانی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر