رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان مسعودمیرزا

«سلطان مسعودمیرزا»ملقب به«ظل السلطان»شاهزاده قاجار و بزرگ ترین پسر«ناصرالدین شاه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر