رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سندی از واقعه تنباکو

صورت حکم تحریم تنباکو و سپس لغو آن فتوا بعد از لغو امتیار رژی همراه با تاییدیه«شیخ فضل الله نوری»

حجه الاسلامآ، متّع الله تعالی المسمین بطول بقائکم

صورت سوال و جوابی که به تفصیل ذیل، منسوب به جنابعالی شیوع یافته، مستدعی آنکه اگر صحیح است، به خط مبارک، تصریحاً مرقوم فرمائید و برتقدیر صحت، هرگاه این عمل و امتیاز برداشته شد(آیا) این حکم باقیست یاخیر؟ «صورت سوال»: حجه الاسلاما ادام الله ظلّکم العالی، با این وضعی که در بلاد اسلام از بابت عمل تنباکو پیش آمده، فعلاً کشیدن قلیان چه صورت دارد؟ تکلیف مسلمانان چیست؟ مستدعی آنکه تکلیف مسلمانان را مشخص فرمائید. «صورت جواب»: بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون بایِّ نحوِِ کان، در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه است(محمدحسن الحسینی الشیرازی) ادام الله تعالی ظلکم العالی.

«حکم وفتوای لغو منع استعمال دخانیات»

بسم الله الرحمن الرحیم، بلی صحیح است و سوالی که از بقای این حکم شده، بر تقدیر رفع (ولغو)امتیاز شده، جواب این است که: بر تقدیر رفع از این جهت(استعمال دخانیات) منعی ندارد.

حرره الاحقر«محمدحسن الحسینی»

[توضیح و توشیح شیخ فضل الله نوری بر این صورت سوال وجواب ]

بسم الله الرحمن الرحیم

السّواد مطابق لاصله متناً و حاشیه و جواب در حاشیه(دراصل نسخه) به خط شریف جناب حجه الاسلام دام ظله العالی می باشد ومختوم به خاتم شریف است که در این ورقه نقل(آن)شده.

حرره الاحقر:«فضل اله النوری»

(سجع مهر): ذالک فضل الله یوتی من یشاء

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.