رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سنگ گرفتن در زورخانه

زورخانه و ورزش زورخانه ای – یکی از ورزشکاران باستانی در حال سنگ گیری است

اشتراک گذاری

ارسال نظر