رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شادمانی مردم شوروی در جشن ماه می

 

روز اول ماه می جشن جهانی اتحاد و پیوستگی کارگران است

اشتراک گذاری

ارسال نظر