رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاه و صدراعظم

«میرزاعلی اصغرخان اتابک» در کنار«مظفرالدین شاه»

«میرزاعلی اصغرخان»دارای القاب«صاحب جمع»،«امین الملک»،«امین السلطان»و«اتابک اعظم» پسر دوم«آقا ابراهیم امین السلطان» و صدراعظم«ناصرالدینشاه» ،«مظفرالدین شاه» و«محمدعلی شاه قاجار» در سال 1275 هجری قمری، متولد و روز شنبه 21 رجب سال 1325 هجری قمری موقعی که از مجلس شورای ملی خارج می شد، به دست شخصی از اهالی آذربایجان به نام«عباس آقا» در سن 50 سالگی به قتل رسید.«مهدی بامداد» در کتاب«تاریخ رجال ایران» درباره خصوصیات اخلاقی «امین السلطان» چنین می نویسد: دارای هوش سرشار، حافظه قوی، زیرکی زیاد، سخی، بذّال، بلندنظر، باگذشت، کریم، گاهی هم فوق العاده عصبانی، بی باک و ظالم.

اشتراک گذاری

ارسال نظر