رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرح وظایف باصرالملک

شرح وظایف ماقبل«میرزا رفیع خان رفیعی»(باصرالملک) که در زمان حکومت قاجاریه داشته و در زمان پهلوی هم حقوق ماهانه سابقه وی تایید و پرداخت می شده است 

کابینه ریاست وزرا

تاریخ۲۲تیرماه ۱۳۰۸

نمره ۲۹۲۹

کابینه ریاست وزرا بر طبق فرامین و مدارک موجود تصدیق می‌کند که«جناب آقای میرزا رفیع خان رفیعی»(باصرالملک سابق) از تاریخ۱۴جوزای۱۲۷۶لغایت ۱۷اسد ۱۲۹۱به شرح ذیل، پیشخدمت مخصوص ولایت عهد از۱۴جوزا۱۲۷۶لغایت ۲۳ جدی۱۲۸۵«پیشخدمت مخصوص»دربار سلطنتی و مامور تقدیم نوشتجات وزارت داخله از۲۴جدی۱۲۸۵لغایت۱۷اسد۱۲۹۱در دربار سلطنتی و ولایت عهد اسبق مشغول خدمت بوده، از تاریخ۱۴جوزای۱۲۷۶حقوق مختلف درباره ایشان برقرار و از سنه قوی ئیل۱۲۸۶به تصویب مجلس شورای ملی، کلیه حقوق مشارالیه جزء بودجه دربار سلطنتی از قرار ذیل منظور گردیده:
نقد
629 تومان و 5600 دینار
جنس
32 خروار و 69 من

بعلاوه به موجب ملفوفه فرمان مورخ ذیقعده۱۳۲۴ به صیغه اضافه مواجب ششصد تومان درباره ایشان برقرار شده است.

مهر: کابینه ریاست وزراء

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.