رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شرح وظایف پیشخدمت مخصوص

شرح وظایف ماقبل«میرزا رفیع خان رفیعی»که در زمان حکومت قاجاریه داشته و  در زمان پهلوی هم حقوق ماهانه سابق وی، تایید و پرداخت می شده است
کابینه ریاست وزرا
تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۸
نمره ۲۹۲۹

کابینه ریاست وزرا بر طبق فرامین و مدارک موجود تصدیق می‌کند که جناب«آقای میرزا رفیع خان رفیعی»(باصرالملک سابق) از تاریخ ۱۴ جوزای ۱۲۷۶ لغایت ۱۷ اسد۱۲۹۱ به شرح ذیل پیشخدمت مخصوص ولایت عهد از ۱۴ جوزا ۱۲۷۶ لغایت ۲۳ جدی ۱۲۸۵«پیشخدمت مخصوص» دربار سلطنتی و مامور تقدیم نوشتجات وزارت داخله از ۲۴جدی ۱۲۸۵ لغایت ۱۷اسد ۱۲۹۱ در دربار سلطنتی و ولایت عهد اسبق، مشغول خدمت بوده، از تاریخ ۱۴جوزای۱۲۷۶ حقوق مختلف درباره ایشان برقرار و از سنه قوی ئیل ۱۲۸۶ به تصویب مجلس شورای ملی، کلیه حقوق مشارالیه جزء بودجه دربار سلطنتی از قرار ذیل منظور گردیده:

نقد: 629 تومان و 5600 دینار

جنس: 32 خروار و 69 من

بعلاوه به موجب ملفوفه فرمان مورخ ذی قعده ۱۳۲۴ به صیغه اضافه مواجب ششصد تومان درباره ایشان برقرار شده است.

مهر: کابینه ریاست وزراء
سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.