رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«اسدالله شمس ملک آرا»

«اسدالله میرزا شهاب الدوله شمس ملک آرا»پسر«شاهزاده عبدالحسین میرزا شمس الشعرا»پسر«ملک آرا»پسر سیّم«فتحعلیشاه»بود. در ابتدای ورود به خدمت دولت، کارمند و مترجم تلگرافخانه بود و در دوره اول مجلس شورای ملی در سال 1324 هجری قمری از طرف شاهزادگان تهران وکیل مجلس شد و در سال 1328 در کابینه«مستوفی الممالک» وزارت پست و تلگراف را بر عهده داشت. در کابینه«عبدالحسین میرزا فرمانفرما»وزیر فرهنگ شد و مدتی هم حکمران کردستان گردید. او در اواخر عمر از درباریان«احمدشاه قاجار»بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.