رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شوفرها و کسب و کار کساد

قشر جدید شوفرها همان گاریچیان سابق بودند.که بعد از رواج اتومبیل، کسب و کارشان کساد شد.«مشهدی محمدعلی»از درشکه چی های قدیمی تهران بود که دچار همین مشکل گردید. عبارت«ماشین مشدی ممدلی»به این شخص اشاره دارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر