رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شیخ محمدخیابانی

«آقا شیخ محمدخیابانی»، رییس مجاهدان آذربایجان که شهید شد

از فعالان سیاسی انقلاب مشروطه بود. پس از خلع«محمدعلیشاه» از سلطنت، در سی سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز، به مجلس دوره دوم راه یافت. نخستین اقدام سیاسی او مخالفت با اولتیماتوم روسیه و ایراد نطقی در مجلس بود. در ماجرای اشغال تبریزتوسط ارتش عثمانی از مخالفان اشغال ایران به دست قوای خارجی بود و به همین دلیل مدتی زندانی شد. بعد از قبول قرارداد ۱۹۱۹ میلادی از سوی دولت ایران، در تبریز جنبشی به راه انداخت و قیام کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر