رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صدراعظم و بعضی از شاهزادگان

جناب اجل صدراعظم و بعضی از شاهزادگان وزراء ، روز تشریف فرمایی بندگان اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه به خانه صدراعظم حاضر شده بودند عکس افتاده شد ، جمادی الاول سنه 1313   قوی ایل

اشتراک گذاری

ارسال نظر