رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس دیده نشده منسوب به جوانی«سید جمال الدین واعظ اصفهانی»ملقب به«صدرالواعظین» و «صدرالمحققین» از رهبران جنبش مشروطه ایران و پدر«محمدعلی جمالزاده»نویسنده ایرانی

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر