رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نجفقلی‌خان‌بختیاری ملقب به صمصام‌السلطنه متولد 1267 هجری‌قمری فرزند حسینقلی‌خان‌ایلخانی‌بختیاری و برادر بزرگتر صلبی حاج علیقلی‌خان سردار اسعد است که پس از فوت محمدحسین‌خان‌سپهدار پسر بزرگ حاجی‌امامقلی‌خان‌ایلخانی مدتی رییس ایل بختیاری بود و اوست که در ظاهر به اشاره سردار اسعد برادر خود، ایل‌بختیاری را در محرم سال 1327 هجری‌قمری به تصرف اصفهان امر داد و پس از ورود ضرغام‌السلطنه به اصفهان و فتح آن شهر او نیز پس از چند روز به اصفهان وارد شد و با هزار سرباز به اصفهان دست یافت.
این عکس، صمصام‌السلطنه‌بختیاری،نخست‌وزیر ایران در زمان مشروطیت را نشان می‌دهد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100