رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گزارش نبرد دو روز پیش از فتح تهران به دست مشروطه خواهان

صورت تلگراف و گزارش نبرد؛ مربوط به دو روز پیش از فتح تهران به دست مشروطه خواهان

پس از گشودن قزوین به دست مشروطه خواهان گیلانی و قفقازی، «سپهدار تنکابنی» از رشت وارد قزوین شد و رهبری مشروطه خواهان را به عهده گرفت. حدود دو ماه پس از فتح قزوین، نیروهای«سپهدار» به عزم فتح تهران از قزوین به طرف تهران حرکت کردند و منزل به منزل در حصارک-شاه آباد- ینگی امام و کرج با قوای دولتی به جنگ پرداختند. سند فوق مربوط به این وقایع است. مشروطه خواهان گیلان در بادامک شهریار به قوای مشروطه خواهان بختیاری پیوستند و وارد تهران شدند و پس از سه روز نبرد سخت، تهران به دست مشروطه خواهان فتح شد و انقلاب مشروطه دوم به پیروزی رسید.

انجمن ولایتی قزوین

مورخه۲۲شهر جمادی۲(سنه)۱۳۲۷، نمره۲۴۷

تلگراف از ینگی امام(هشتگرد فعلی) به قزوین

کمیته مقدسه انجمن مقدس ولایتی

(امروز)۲۲: اول دستهِ(طلوع)صبح، الساعه«میرزامحمودخان مجاهد» برادرِعیالِ«جناب آقای میرزا رضاخان» رئیس مهمانخانه از اردو وارد حصارک(شده)با تلفون گفت دیروزِ۲۱ و شب گذشته هم پیش قراول بختیاری از قاسم آباد، یک فرسخ و نیمی طهران با قشون دولتی دعوای سختی کرده اند، ماوَقع معلوم نیست و نیز قشون«حضرت سپهداراعظم» دیروز و دیشب در پائین قره تپّه، دو فرسخی طهران با قزاق جنگشان شده و دو سنگر از قزّاق گرفته اند؛ قدری هم(ازتسلیحات )قورخانه، غنیمت مجاهدین غیور شده وعده زیادی هم از قزاق کُشته اند وعده ایی هم فرارکرده اند از قزّاقها؛ از طرف مجاهدین(هم)دو نفرمقتول؛ قزاق های شاه آباد هم درمحاصره هستند. این بود گفته های مشارالیه (میرزامحمودخان)بعد هرچه اطلاع رسد، عرض خواهد شد.

فدائی، ادیب التّجار

سواد فوق مطابق اصل است–

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر