رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دورنمای طاق کسری و بقعه حضرت سلیمان که در شش فرسخی بغداد است

عکاس«ابوالقاسم ابن محمد تقی نوری»- 1323

اشتراک گذاری

ارسال نظر