رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«عزیزالله میرزا ظفرالسلطنه»فرزند«جلال الدین میرزا»و نوه«فتحعلیشاه»از نظامیان برجسته با رتبه«امیر نویان» 

«امیر نویان»بالاترین رتبه نظامی در دوره قاجاریه بود و برای فرونشاندن آشوب در مناطق مختلف، کارآیی داشت. «ظفرالسلطنه» در دوران خدمت خود در مناطق مختلف ایران حکومت کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر