رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از«ظهیرالدوله»در عهد جوانی

در گوشه عکس این نوشته احتمالاً با خط خود«ظهیرالدوله» به چشم می خورد: به«حبیب شیرازی» داده شد. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر