رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نشسته:«امیرحسین خان عاصم السلطنه»- در سمت چپش«محمدخان مظفری»برادر کوچکتر«مظفرالسلطنه دوم»دیده می شد که در نوجوانی از اسب افتاد و درگذشت

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر