رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عبدالله خان طهماسبی

«عبدالله خان طهماسبی» وزیرلشکر ایران در سال 1345

اشتراک گذاری

ارسال نظر