رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عبور کالسکه شاه

کالسکه شاه از میدان اصلی شهر عبور می کند، جایی که مقر پلیس در آن قرار دارد

اشتراک گذاری

ارسال نظر