رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفر سوم از راست:«غلامعلی خان عزیزالسلطان» و جوانی که با حمایل در وسط عکس دیده می شود، «محمدحسن میرزا» ولیعهد است

اشتراک گذاری

ارسال نظر