رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفر اول از راست: «محمدحسن میرزا» ولیعهد، نفر آخر از راست: «اقبال آذر» خواننده معروف اواخر قاجار، شخصی که در ردیف اول ایستاده و قد کوتاهی دارد،«غلامعلی خان عزیزالسلطان» ملیجک است 

«محمدحسن میرزا» برادر و ولیعهد«احمدشاه» و آخرین ولیعهد قاجاریه بود که تا زمان خلع«احمدشاه» به مدت شانزده سال در مقام ولیعهدی باقی ماند. با عزل«احمدشاه» توسط مجلس موسسان، به دستور رضاخان از کاخ گلستان، اخراج و از طریق بغداد به اروپا رفت و همانجا درگذشت.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر