رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عزیز خان خواجه و دیگر خواجه های دربار

عزیزخان ندائی معروف به عزیزخان خواجه یا عزیزخان شریف زنجانی، از خواجه سرایان یا خواجه‌های سفید رو و زیبای دربار قاجار بود که به دلیل نزدیک بودن به امین السلطان، به ثروت و املاک فراوان رسید و به یکی از ملاکین و ثروتمندان عصر قاجاریه تبدیل شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100