رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عمارت گلستان

عکس عمارت گلستان در حالت انعقاد سلام در روز چهاردهم شهر جمادی الثانیه 1317 عکس برداشته شد. غلام خانه زاد«ابراهیم»

اشتراک گذاری

ارسال نظر