رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکاسی شاه از بانوان

«انیس الدوله»و «مهدعلیا»- عکس از«ناصرالدین شاه» در دهه 1280 هجری قمری

اشتراک گذاری

ارسال نظر