رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس یادگاری بزرگان

عکسی تاریخی در پارک نایب السلطنه«کامران میرزا» در قم(مدرسه مبارکه حجتیه فعلی)

از راست مرحومین:«حاج آقا رضا زنجانی»- «آقای حاج سید صدرالدین صدر»- «آقای حاج سید محمد مجتهد زنجانی»-«حاج آقا رضا صدر»(در کودکی)

اشتراک گذاری

ارسال نظر