رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان ناصرالدین شاه در ایجاد آمادگی فوج دوم خمسه

فرمان«ناصرالدین شاه» در ایجاد آمادگی فوج دوم خمسه به سرکردگی مرحوم«حسین پاشاخان مظفرالسلطنه»و تحت فرمان نمودن فوج«قهرمان خان خلخالی» به تاریخ ۱۲۸۴ قمری

بسم الله تعالی شانه العزیز

سجع مهر:

[الملک لله تعالی
تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت
صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی]

طغرای
[الملک لله تعالی، فرمان همایون شد]:

چون عالیجاه«پاشا خان» سرهنگ فوج دوم خمسه، پسر«مرحوم مظفرالدوله» در آستان همایون متعهد گردید که پنجاه نفر سوار رشید و کار آمد از بیگ زادگان خمسه گرفته و پادار کرده، در جزو سوارمخصوص برقرار باشند، لهذا محض ایجاب مسئول، مشارالیه به صدور این فرمان قضا جریان همایون مقرر فرمودیم که مشارالیه پنجاه نفر سوار مزبور، حسب التعهد خود گرفته و پادار* نموده و هنگام احضار دربار معدلت مدار به هیچ وجه غیبت و نقصی نداشته باشند و چون سواره خلخالی، جمعی عالیجاه«قهرمان خان» سر کرده هم قرب و جوار و اتصال مشارالیه است، پنجاه نفر سواره مزبوره را هم به ضمیمه این سوار، ابواب جمعی[مشارالیه کرده تا همچون]اسلاف خود به تقدیم شرایط خدمتگزاری پردازد، جناب جلالتماب قواماً للدولة و الاقبال ، نظاماً للشوکه و الاجلال«عزیز خان»سردار کل و وزیر جنگ هر دو سوار را ابواب جمع مشارالیه داند، مقرب الخاقان لشکر نویسان عظام، شرح فرمان همایون را ثبت و ضبط نموده، درعهده شناسند.
شهر ذی الحجه الحرام ۱۲۸۴

*تحت فرمان درآوردن

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.