رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمانی از فتحعلیشاه قاجار

فرمان«فتحعلیشاه»به حاکم وقت زنجان در مورد همراهی دسته های پیاده و سواره خمسه با«عباس میرزا»نایب السلطنه

بسم الله تعالی شانه العزیز

سجع مهر فرمان : الملک لله سلطان صاحبقران، گرفت خاتم شاهي ز قدرت ازلي، قرار در کف شاه زمانه فتحعلي ۱۲۴۴

الملک لله تعالی، حکم همایون شد که قره باصره خلافت و شهریاری و غره ناصیه جلالت و جهانداری فرزند مسعود نامدار«فتح اله میرزا*» صاحب اختیار ولایات خمسه به عنایات خاطر پادشاهی، مفتخر و مباهی بوده، بداند که در این وقت که مفتاح ابواب فتوح و مصباح مشکوه روح فرزند ظفرمند ارشد اسعد بی همال، نایب خلافت بی زوال«عباس میرزا» را مامور مناظم سمت شرقی ممالک خارجه فرموده ایم. دستجات ملازم سواره و پیاده خمسه را نیز ابواب جمع فرزند معزی و به او بازگذاشتیم که در این نهضت آنچه را خواهد در التزام موکب خود برده، هرقدر را  لازم باشد، در آذربایجان بگذارد. باید آن فرزند بعد از حصول آگاهی از مضمون دستجات مزبوره را ابواب جمع فرزند بی همال دانسته، تسلیم نماید. مقرر آنکه عالیجاهان رفیع جایگاهان عزت و جلالت دستگاه هان مقربی الخاقان مستوفیان عظام و لشکر نویسان دیوان قدرنظام حسب المقرر معمول و دستجات ملازم خمسه را ابواب جمع فرزند معزی الیه دانسته، شرح فرمان مبارک را در دفاتر خلود، ثبت و از شوایب تغیّر و تبدیل، محروس دانند و در عهده شناسند.

تحریراً فی شهر شعبان المعظم سنه ۱۲۴۶

* منظور«فتح الله میرزا شعاع السلطنه» حاکم وقت زنجان می باشد.

* این فرمان پس از عهده نامه ترکمنچای و قتل«گریبایدوف» و مقارن با  ناآرامی های به وجود آمده در خراسان و یزد صادر شده و«عباس میرزا» پس از تزلزل موقعیت خود در نبرد با بیگانگان از سوی شاه، مامور سامان دادن به ناآرامی های داخلی شد.

سند از«آقای مسعود محمدی»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.