رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان ارتقای رتبه به سرهنگی توپخانه

فرمان«ناصرالدین شاه قاجار»برای ارتقای رتبه به سرهنگی توپخانه«امیرمحمدخان مظفرالسلطنه»فرزند«پاشا خان»، فرزند«محمد ابراهیم خان مظفرالدوله زنجانی خمسه ای»

بسم الله تعالی شانه العزیز

    [ الملك لله تعالي

     تا كه دست ناصرالدين خاتم شاهي گرفت

     صيت داد و معدلت از ماه تا ماهي گرفت]

الملک لله تعالی شأنه حکم همایون شد

چون مراتب لیاقت و استحقاق عالیجاه مقرب الحضره«امیر محمدخان» پسر عمده الامراء العظام«پاشاخان مظفرالسلطنه» معروض حضور مبارک افتاد، علی هذا در هذه السنه مسعود اودئیل سعادت تحویل مشارالیه را به منصب سرهنگی توپخانه قرین افتخار و اعتبار فرمودیم که از روی کمال امیدواری به مراسم خدمتگزاری دولت ابد آیت قاهره قیام و اقدام نماید. مقرر آن که مصباح مشکوة روح و مفتاح ابواب فتوح ثمره شجره دولت و اقبال فرزند سعادتمند نامدار نایب السلطنه امیرکبیر و وزیر جنگ مشارالیه را به منصب مزبوره، برقرار دانسته، مقرب الخاقان مستوفیان عظام و لشکرنویسان کرام، شرح فرمان مبارک را ثبت و ضبط نمایند. حرر فی شهر شعبان المعظم سنه ۱۳۰۶

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.