رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان ارتقای رتبه

فرمان ارتقای رتبه به سرهنگی توپخانه که از طرف«ناصرالدین شاه قاجار» برای «امیرمحمدخان مظفرالسلطنه» فرزند«پاشاخان»، فرزند«محمد ابراهیم خان مظفرالدوله زنجانی خمسه ای» صادر شده 

بسم الله تعالی شانه العزیز

[الملك لله تعالي

تا كه دست ناصرالدين خاتم شاهي گرفت

صيت داد و معدلت از ماه تا ماهي گرفت]

الملک لله تعالی شأنه حکم همایون شد

چون مراتب لیاقت و استحقاق عالیجاه مقرب الحضرة«امیرمحمدخان» پسر عمده الامراء العظام «پاشاخان مظفرالسلطنه» معروض حضور مبارک افتاد، علی هذا در هذه السنه مسعود اودئیل سعادت تحویل، مشارالیه را به منصب سرهنگی توپخانه، قرین افتخار و اعتبار فرمودیم که از روی کمال امیدواری به مراسم خدمتگزاری دولت ابد آیت قاهره، قیام و اقدام نماید. مقرر آنکه مصباح مشکوة روح و مفتاح ابواب فتوح ثمره شجره دولت و اقبال فرزند سعادتمند نامدار
نایب السلطنه امیرکبیر و وزیر جنگ مشارالیه را به منصب مزبوره برقرار دانسته، مقرب الخاقان مستوفیان عظام و لشگرنویسان کرام، شرح فرمان مبارک را ثبت و ضبط نمایند. حرّر فی شهر شعبان المعظم سنه ۱۳۰۶

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.