رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان شاه برای تدارک تلگرافخانه

تلگراف جالبی است، از این جهت که از برگه تلگراف به جای فرمان شاهی استفاده شده

از تبریز به طهران

خدمت جناب مستطاب اجلّ«آقای مخبرالدوله» وزیرتلگراف دام اقباله؛ البته خاطرمحترم عالی مسبوق است که مراغه و ساوج بلاغ و ارومی، تلگرافخانه مخصوص ندارد و ناچاراً خانه ایی را می گیرند که مردم سه ولایت به هر ملاحظه که است، از اجاره دادن خانه، تقاعد واکراه دارند و بسا می شود که… خانه پیدا نمی شود وعمل مختل می ماند. خوب است توجهی بفرمائید که در این سه ولایت نیز تلگرافخانه مخصوص دائر شده، این زحمت مرتفع گردد.

«حسینقلی»(احتمالاً نظام السلطنه مافی)

جواب و احتمالاً خط وزیر:

تلگرافخانه های ولایات دو حالت دارد، بعضی دیوانی است و تعمیرات آن هم به عهده دیوان است و بعضی اجاره ای است که اجاره آن به عهده دیوان است و این سه محل، تلگرافخانه دیوانی ندارد. درهریک از این دو حالت که مقرر فرمایند، قرارتلگرافخانه آنجا داده می شود.

جناب مستطاب اجل«نظام السلطنه»اظهارداشته اند که خانه اجاره در این سه محل پیدا نمی شود و ناچار باید از(بودجه)دیوان خریدارشود. امر،امرمبارک است.،

فرمان«ناصرالدین شاه» در بالای صفحه:«جناب ذیشرافت صدراعظم، به مخبرالدوله را بگویید سه خانه مناسبی بخرند که اسباب زحمت دیگر نشود.» (امضا)

به تاریخ ۱۷ربیع الثانی۱۳۰۷

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.