رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرودگاه دمودِ دوفر

این فرودگاه به تازگی در مسکو افتتاح شده است و بزرگترین فرودگاه در اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود. در هر ساعت 3هزار مسافر از اینجا جا به جا می شوند.

  (این عکس مربوط به  سالها پیش است)

اشتراک گذاری

ارسال نظر