رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فروش نهال بی مجوز

فروش 20 اصله نهال دولتی بدون مجوز در«خلعت پوشان» تبریز

بسم الله تعالی شانه العزیز

وزارت عدلیه

دیوانخانه عدلیه مرکزی آذربایجان محکمه صلحیه ۳

محضر شریف جناب مستطاب شریعتمدار«آقای حاجی میرزا رضا آقا مجتهد» دامت افاضاته

در باب«حاجی میر ابراهیم» که به موجب قبض ممهوره با مهر حضرت مستطاب عالی، نود تومان خدمت حضرتعالی داده و دویست اصله قلمه در«خلعت پوشان» به مشارالیه فروخته‌اند و همان قلمه‌ها را جناب«سعیدالسلطان» برده است. اسناد حضرتعالی را این بنده با عرض تفصیل به عدلیه مبارکه مرکزی فرستاده، جوابی که از عدلیه مبارکه مرقوم فرموده‌اند، در این فقره از انجمن مقدس ایالتی شید الله ارکانه تحقیق نموده‌اند و در انجمن مقدس به عدلیه مبارکه ایراد جواب فرمودند که در آن تاریخ حضرت مستطاب عالی حق تملک شرعی در«خلعت پوشان» نداشته و به عنوان اجاره داری هم اشجار دولتی را نمی‌توان فروخت. در عدلیه مبارکه به محکمه صلحیه مقرر فرموده‌اند که نود تومان«حاجی میر ابراهیم» از حضرتعالی باید به مشارالیه رد شود و جناب«سعیدالسلطان» هم از عهده مراقبت دویست اصله قلمه دولتی که برده است، برآید. مقصود از تصدیع و زحمت افزایی این است که قرار رد نود تومان«حاجی میر ابراهیم» را بفرمایید که رفع شکایت مشارالیه شود، همه روزه مصدع نشود.

امضا-«حمیدالممالک»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.