رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فیل، هدیه به شاه!

فیل بزرگی است که اعلیحضرت«ویکطوریا» ملکه انگلستان به جهت اعلیحضرت صاحبقران«ناصرالدین شاه»پادشاه مملکت ایران به رسم هدیه فرستاده اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر