رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قابل توجه پژوهشگران تاریخ مشروطیت

بعد از توپ بستن مجلس، مشروطیت در سراسر کشور سرکوب شد به جز تبریز که مقاومت کرد. به دستور محمد علی شاه نیز با اعزام نیروهای مسلح، تبریز تحت محاصره قرار گرفت. تبریز قهرمان با وجود قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره همچنان مقاومت می کرد  و تسلیم نمی شد. این نامه نشانگر تلاشی است از سوی سفرای روس و انگلیس برای برقراری آتش بس موقت و رساندن آذوقه به تبریز.

مورخه سلخ ربیع الاول ۱۳۲۷،مطابق ۳۰ماه آپریل ۱۹۰۱
هو، حضورمستطاب اجل اشرف امجداکرم افخمِ والآ؛ دوستان استظهارآ؛ مشفقِ محترم معظمآ
ازطهران ازسفارت دولت بهیّتَین روس وانگلیس،بدوستداران ،خبر رسیده که: امروز وزیرمختارهای دولتینِ قوی شوکتین به حضور شرف اندوز مبارک اعلیحضرت همایونی شرفیات شده و بعد از مذاکرات لازمه از  طرف سَنّی الجوانب همایونی مقرر فرموده اند که امرتلگرافی، به حضرت مستطاب اجل اشرف والآ صادرشده است تا روز دوشنبه الی وقت ظهر از طرفین ترک مجادله بشود، و در ظرف این مدت اجازه ،مرحمت فرموده اند آذوقه به شهر تبریز حمل نمایندوکسی ممانعتی نخواهد داشت،ما این مسئله را به انجمن ایالتی تبلیغ نموده ایم ،از شمول این الطاف ملوکانه که درباره اهالی آذربایجان شده است و در نهایت درجه متشکرند؛ ماها نیز از مرحمت شهریاری در مافوق درجه متشکر و مفتخر بوده و با کمال احترام توقع داریم حضرت مستطاب اجل اشرف والآبروفق امرشهریاری ،به سرکردگان تمام سواران که دربین راه واطراف شهر هستند مقرر فرمایند تا روز مزبوربه ساعت معینه ترک مجادله نموده وبه هیچ وجه تیراندازی نکرده و از دهاتیها که غله حمل شهر خواهند نمود، در راههای سردرود،ومرند و باسمینچ هیچکس متعرض دهاتیهای مزبورنشوند، و بهتر است که قزاق مقیم (آنشهرها)که درتحت نظام هستند جز(بسر) راههای مزبور مقرر فرمایند بمکاریان متعرض نشده به آسودگی وسهولت غله به شهرحمل نمایند تا در مدت شش روزمذاکرات لازمه بعمل آید،و بدیهیست اقدامات لازمه را در این باب مبذول خواهند داشت، مسترچارل استیونس ویس قونسول انگلیس،و مستر زکریا نظرینکوف تاجرباشی روس از قبل ماها شرفیاب حضور مبارک خواهند شد که مطالب لازمه را نیز شفاها تبلیغ نمایند و ایشان ازطرف ماها وکیل هستند و قرارداد ایشان قبول خواهدشد، و خود دوستداران نیز همه قسم منتظر فرمایشات صادره بوده و در نهایت میل درانجام آن حاضر هستیم و امیدواریم که حضرتمستطاب اجل اشرف والآ فرصت راغنیمت شمرده و مساعی جمیله رادراین باب دریغ نفرمایندکه شاید از توجه آن وجود محترم رفع انقلاب (دگرگونی واغتشاش)  ایران به حصول آید،ماها هم حاضریم هرگونه مساعدت لازمه رابنمائیم ،عریضه ایی که از طرف انجمن ،به حضورمبارک عرض کرده اند، در لفّ است ؛ وازلحاظ مبارک خواهدگذشت ‌. زیاده چه زحمت افزاید،فی…
نوشتجات لاتین
سه سطر آخر احتمالاً این‌گونه باشد:

A. Министр Управляющий Российская Генеральность Консульство мы в Азербайджане

= Minister Administrator Russian General Consulate in Azerbaijan
A.C Wratislaw
British consul general
سجع مهر بالایی هم ظاهرا اسم همین فرد است که بصورت راتسلا نوشته شده و دیگری بنام اسکندر میباشد

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.